LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar - nr 6 1998

Torsten Hägerstrand invigde egna samlingar

Torsten Hägerstrand samlingar invigdes den 20 maj på institutionen för kulturgeografi. Det var den berömde kulturgeografen och emeritusprofessorn själv som klippte det blågula bandet till sitt gamla arbetsrum där samlingarna finns. Sedan bjöds det kaffe och tårta!

Hägerstrands tjänsterum på Sölvegatan kommer framöver att användas till sammanträden med professorns gamla skrivbord som mötesbord. Bekväma sittplatser för läsning i avskildhet har ordnats vid fönstren. De lär bli flitigt utnyttjade, för i rummet lämnar alltså Torsten Hägerstrand delar av sina omfattande litteratursamlingar inom olika forskningsområden - han har nyligen sorterat in dem efter teman så att det ska bli lätt att hitta.

- Lite vemodigt känns det allt att lämna det här trevliga rummet, erkände Torsten Hägerstrand, men hoppades samtidigt att många vid institutionen skulle få glädje av rummet.

Han berättade helt kort om den infrastrukturhistoriska utveckling som ägt rum vid institutionen sedan han började där 1937, för 61 år sedan!

- Institutionerna då var feodala system: prefekterna var godsherrar, amanuenser och assistenter var torpare!

1938 erbjöds Torsten Hägerstrand tjänst som amanuens. När han undrade hur mycket arbete det skulle innebära fick han svaret att amanuenstjänst var så fint att något sådant fick man minsann inte fråga om. Hur som helst tackade han ja och fick eget tjänsterum. Dessvärre fanns bara en enda telefon på hela institutionen och den hängde utanför Hägerstrands rum. Följaktligen fick han springa och ta emot samtal och leta upp folk i en omfattning som han snabbt ledsnade på. Dock fann han på bot, i form av en liten manick som han själv konstruerade. Vid invigningen skickade han runt den bland deltagarna. Några identifierade den helt riktigt som en enkel morsenyckel! Torsten Hägerstrand hade gett alla på institutionen en egen morsesignal och med nyckelns hjälp kunde sedan rätt person enkelt "knackas" till telefonen, utan att han behövde springa huset runt och leta.

Ny teknologi i all ära. Tidsgeografins fader och mannen som redan på 50-talet uppfann det koordinatsystem som är grunden för det moderna GIS-systemet (GIS = geografiskt informationssystem) avslutade sitt lilla tal med att hoppas att de kommande åren också ska rymma mycket idéhistorisk, inte bara elektronisk, utveckling.

BRITTA COLLBERG


Webmaster@info.lu.se
1998-06-11