LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet Meddelar - Nr 7 2000

Lediga platser till kurser i höst

Än är det inte för sent att söka till höstens kurser vid LU. Åtminstone inte till vissa. Det nya samordnade nationella antagningsbeskedet har pressat "luften" ur systemet tidigare än förut. Senfärdiga studenter som inte sökte i våras kan därför sedan några veckor direktanmäla sig till utbildningar där alla platser inte blivit besatta.

Det nya antagningsbeskedet fungerar så att Verket för högskoleservice, VHS, samordnar alla ansökningar till kurser och program vid landets universitet och högskolor. Det går inte längre att tacka ja till utbildningar på flera ställen och först i sista stund välja var man vill studera. Numera får studenterna bara tacka ja till max 30 poäng som de är antagna på. Det innebär att det tidigare står klart vilka utbildningar som har lediga platser.

Vid Lunds universitet har Studerandeenheten lagt ut alla program och kurser med lediga platser på nätet, lätt åtkomliga från www.lu.se.

­ Listan uppdateras kontinuerligt när utbildningarna har fyllts, berättar Lars Andrae, som är chef för Studentservice.

Om man har läst vid Lunds universitet tidigare och uppfyller de olika utbildningarnas förkunskapskrav är det bara att ringa till respektive institution och anmäla sig. Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in. Nya studenter måste skicka med betygshandlingar.

I skrivande stund finns det åtta program och 77 kurser på listan. Bland programmen är fem från matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Även bland kurserna finns en del inom naturvetenskap, men merparten är inom humaniora och teologi.

Antalet lediga platser är svårt att beräkna, men de är fler än vid den här tiden under tidigare år. Det beror dels på det samordnade antagningsbeskedet, men också på att färre har sökt till universitetet. Ansökningarna till höstens kurser minskade tex med tolv procent jämfört med förra året.

­Just nu är det små kullar som går ut gymnasiet, samtidigt som jag har en känsla av att det är fler som lämnar universitetet. Studenterna hänger inte kvar och läser en extra termin för att de inte kan få jobb, säger Anders Arnebert på Antagningsavdelningen.

PETRA FRANCKE

Lunds universitet
Webmaster@lu.se
2000-08-31