LUM - Arkivet

LUM - Lunds Universitet Meddelar nr 7 1997

Höstens antagning ovanligt krånglig

Antagningen till höstens utbildningar har varit en omständligare procedur än vanligt. De nya bokstavsbetygen och möjligheten att få poäng för arbetslivserfarenhet har komplicerat det hela. Med den nya antagningsordningen har även antalet kvotgrupper ökat. Det har bland annat gjort att det blivit relativt få platser till sökande med utländska gymnasiebetyg.

Vid Lunds universitet utökades antalet handläggare på Antagningsavdelningen från 13 till 22 inför höstens antagning.
- Allting är större i år. Inte nog med att vår egen antagning är större än någonsin, vi har också skött antagningen till Vårdhögskolan Lund/Helsingborg och Malmöhögskolan, säger Daniel Huledal på Antagningsavdelningen.
Antagningsförfarandet har också blivit mer komplicerat eftersom man nu även måste räkna ut arbetslivserfarenhetspoäng och medelpoäng på den nya bokstavsbetygen. För bokstavsbetygen gäller att bokstäverna räknas om till siffror som multipliceras med antalet kurstimmar, adderas och sedan divideras med det totala antalet kurstimmar.

Krångligt
- Fast det svåra är inte de nya betygen i sig, dem räknar maskinen ut. Det krångliga är alla som har betyg från det gamla gymnasiet och som efter det har kompletterat och läst upp sig på Komvux och nu har både gamla och nya betyg. Regeln är att alla kurser som kan ingå i ett slutbetyg ska räknas, men det är inte alltid som man kan översätta allt på ett enkelt sätt, berättar Daniel Huledal.
Sveriges förenade studentkårer, SFS, menar att risken för felbedömningar har blivit större i och med det nya antagningssystemet. Man uppmanade i somras alla som inte kommit in på högskolan att noga kontrollera så att allting stämde. Trots att hanteringen har blivit krångligare har dock inte felen ökat vid Antagningsavdelningen på Lunds universitet.

Få fel
- Vi gör alltid mindre än en procent fel och det håller vi även nu. Fast det är klart att antalet fel har ökat eftersom vi handlägger fler ansökningar, påpekar Daniel Huledal.
Det nya antagningssystemet har även fått andra konsekvenser. Numera finns det sju kvotgrupper när man söker till högskolan: akademiska poäng, gamla gymnasiebetyg, nya gymnasiebetyg, utländska gymnasiebetyg, folkhögskola, högskoleprov + arbetslivserfarenhet samt enbart högskoleprov.

Internationella betyg
Till kvotgruppen utländska betyg räknas även studenter med internationella IB-betyg, som man kan få både utomlands och på en del svenska gymnasier. Eftersom kvotgruppen är mycket liten fick studenterna med IB-betygen se sig utkonkurrerade av sökande med lägre gymnasiebetyg i andra kvotgrupper, vilket ledde till stora protester.
Som tillfällig lösning uppmanade utbildningsminister Carl Tham högskolorna att göra en särskild antagning för denna grupp. Vid Lunds universitet bestämde antagningsnämnden att platser skulle erbjudas alla sökande i kvotgruppen som hade minst lika högt betygspoäng som den sist antagne i den största kvotgruppen, gamla gymnasiebetyg.

Tre alternativ
Inför vårens antagning har Högskoleverket nu presenterat tre tänkbara lösningar till problemet med utländska gymnasiebetyg. Antingen låter man det vara som det är och löser de fall där enskilda individer drabbas av uppenbara orimligheter, inom ramen för de bestämmelser som finns om särskilda skäl. Eller så kan utlandsgruppen slås samman med gruppen med gamla gymnasiebetyg och acceptera de skillnader som uppkommer pga att betygs- och utbildningssystemen är så olika. Det tredje alternativet är att behålla utlandsgruppen, men låta antagningspoängen för gruppen med gamla gymnasiebetyg också gälla för utlandsgruppen.
Högskolor och andra berörda ska nu lämna synpunkter på förslagen.

PETRA FRANCKE


Webmaster@info.lu.se
1997-08-29