LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

"Slightly elevated"

Engelskan är ordrik. Oxford English Dictionary har mer än en halv miljon uppslagsord men Jan Svartvik menar att det finns säkert betydligt fler ord än så eftersom det tillkommer nya ord hela tiden. Det centrala ordförrådet omfattar ca 15.000 ord och den som behärskar det förstår omkring 95 procent av alla ord i engelska texter. Det bör också vara ett riktmärke för språkundervisning i Sverige efter den tidiga nivån.

Många ord är synonymer och den som inte har engelska som förstaspråk har ofta svårt att hitta ord som stämmer sakligt, stilistiskt, socialt och geografiskt. Ett tacksamt exempel är ord för berusad. Det lär finnas ca 700 benämningar på detta tillstånd! Kärt barn har många namn Många är eufemismer - att omnämna någon som drunk är kanske sakligt korrekt men i de flesta sammanhang föredrar man en "mjukare skrivning". En berusad parlamentsledamot i talarstolen beskrivs i pressen som emotional eller over-tired. I andra sammanhang skulle han kanske omnämnas som disorderly, loaded, stoned, chemically challenged eller varför inte slightly elevated

Den gravida kvinnan är förvisso pregnant men i talspråket är hon in the family way. Och den som ljuger är helt enkelt economical with the truth.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03