LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Först ut i fulltext på nätet

Först ut vid Lunds universitet med att få hela sin avhandling publicerad på nätet är Håkan Brorson vid medicinska fakulteten som i fjor disputerade på lymfödem.

­ Fantastiskt bra ­ nu är avhandlingen tillgänglig för alla intresserade, säger han.

Håkan Brorson vid plastikkirurgiska kliniken i Malmö var den första som anmälde sig till projektet "Elektronisk publicering av avhandlingar i full text". Informationsbibliotekarie Yvonne Hultman Özek vid UB 2 är projektansvarig:

­ Projektet som drivs av oss har till syfte att lösa problem som kan uppstå vid upphovsrätt och långsiktigt bevarande av handlingar elektroniskt, berättar hon.

När det gäller Håkan Brorsons avhandling är den en så kallad sammanläggningsavhandling som medicinska avhandlingar nästan alltid är. Det innebär att den innehåller redan publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter kring vilka det kan uppstå upphovsrättsliga problem vid utläggning på Internet. Yvonne Hultman Özek har kontaktat de förlag som har upphovsmannanrätten till Håkan Brorsons fyra tidigare publicerade artiklar, för att be om tillstånd.

­ Alla förlag gick med på publicering på Internet om vi uppgav källan, säger hon, positivt överraskad av att inget förlag krävde någon avgift.

­ Allmänt sett är förlagen lite trevande när det gäller Internet. Det är ju något som troligen kommer att revolutionera hela deras bransch. Men ingen vet riktigt hur, säger Yvonne Hultman Özek som nu har ytterligare tio doktorsavhandlingar i kö för fulltextpublicering.

Målet med projektet är att doktoranderna själva ska kunna lägga ut sina avhandlingar i fulltext på nätet och på UB2:s repro har man skaffat den scanningutrustning som behövs för det rent tekniska arbetet.

Att Håkan Brorson var så snabb med att anmäla sig till projektet förklarar han med att det varit ett så stort intresse för hans avhandling som handlar om behandling av armlymfödem hos bröstcancerpatienter.

­ Istället för allt detta kopierande kan jag nu bara hänvisa till nätet. Varsågod den finns i fulltext och det är bara att printa ut, säger han nöjt.

När det gäller avhandlingar i monografiform är det lite enklare med fulltextpublicering. Åtminstone i de fall då författaren eller institutionen inte förhandlar bort upphovsrätten ­ då behöver man ju inte be förlag om tillstånd. För dessa avhandlingar är det nästan ännu viktigare med fulltextpublicering, tycker Håkan Brorson.

­ De finns ju inte publicerade någon annanstans, konstaterar han.

Håkan Brorsons avhandling är troligen den första i sitt slag i Sverige som publiceras elektroniskt i fulltext. Även när det gäller elektronisk spikning av avhandlingar var Lunds universitet först i Sverige ­ och också den gången, i början av 1996, var det en avhandling från medicinska fakulteten.

­ Numera spikas avhandlingar från alla fakulteter elektroniskt. För medicinare och tekniker är det obligatoriskt säger Yvonne Hultman Özek och berättar också om ett nytt förslag för hantering och distribuering av tryckta avhandlingar.

­ Det ska läggas över på fakulteterna istället för som nu på UB, som dock fortfarande ska ta emot 20 pliktexemplar för bland annat arkiv och visning.

MARIA LINDH

Fotnot: Den som är intresserad av att se Håkan Brorsons avhandling i fulltext kan göra det på adress: http://www.lub.lu.se/luft/diss/med263_transit.html

 

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03