LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Centrum för genomforskning...

Ett centrum för strukturell och funktionell genomforskning ska inrättas i Lund. Det är en bred satsning som engagerar forskargrupper både vid matematisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna samt Lunds tekniska högskola. Universitetet har sökt medel ur Wallenbergstiftelsen för projektet.

Den moderna tekniken, inom bland annat molekylärbiologi, har gjort det möjligt för forskarna att i detalj identifiera gener och de proteiner de uttrycker.

Vid det planerade centret för genomforskning ska man bland annat studera hur olika gener samverkar med varandra.

Forskningen inom detta område kommer att ha en revolutionerande betydelse för all biologisk/biokemisk forskning. Det gäller även för den mer tillämpade forskningen, t ex inom läkemedelsindustrin.

En grupp med rektor Boel Flodgren, universitetsdirektör Peter Honeth, samt professorerna Sture Forsén och Carl Borrebaeck från Kemicentrum har tagit initiativ till denna breda satsning på genomforskning.

Till gruppen har också initialt knutits professorerna Anders Liljas, Lars Björck, Leif Groop, Björn Dahlbäck samt forskaren Mary Jo Wick.

Egna resurser

Sture Forsén påpekar att det nya centret inte är tänkt att bara samla befintlig verksamhet inom området utan det ska förfoga över egna resurser.

Det ska också ha egna lokaler, kanske i Wallenberglaboratoriet, där det finns ledigt utrymme, när forskargrupperna nu flyttat till BMC. Centret ska ha också ha en enhet på Wallenberglaboratoriet i Malmö. Där ska man specialisera sig på forskning om polygena sjukdomar, dvs sjukdomar som orsakas av gener i kombination med andra faktorer. En sådan sjukdom är diabetes.

Centret ska vara öppet för forskare på olika nivåer och från olika discipliner och man ska även kunna ta emot gästforskare.

SOLVEIG STÅHL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03