LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

...satsar på teknik med genchips

Den biomolekylära världen inom oss är lika oändlig och förvirrande rik som stjärnhimlen över oss. Utan datoriserade navigationsinstrument råkar vi lätt vilse. Inom genteknologin har informationssamhällets nya verktyg revolutionerat hanteringen. Ett exempel på detta är en utrustning kallad Gene Chip som just installerats på Wallenberglaboratoriet. Därmed är den första maskinen på plats i det genomforskningscentrum som är under uppbyggnad i Lund.

Gene Chip analyserar förekomsten av olika slag av cRNA, dvs den sista länken i kedjan från DNA till proteinsyntes. Det sker genom att dessa binds till DNA-sekvenser som sitter fast som hårstrån på ett glaschip.

- På ett chip som är en halv kvadratcentimeter sitter tusentals DNA-snuttar, säger professor Carl Borrebaeck på avdelningen för immunteknologi. Var och en av dessa molekyler har vi hittills fått leta efter genom att arbeta med ett prov åt gången. Ett sådant arbete kan ibland ta tre till fyra månader. Vi kan nu arbeta med upp till 6.500 gensekvenser samtidigt. Information från körningen av ett enda chip fyller en hel CD-ROM-skiva! Och tekniken utvecklas snabbt. Den finns redan chips med 35.000 gensekvenser

Analysprocessen görs i tre etapper. Först binds cRNA:et vid DNA-bitarna på chippet. Därefter tvättas alla lösa ämnen bort. Chippet förs sedan in i en laserscanner. De bundna RNA-molekylerna är försedda med en del som fluorescerar när lasern träffar den. Med lasern läses alltså chippet av punkt för punkt.

På det här sättet kan man exempelvis undersöka skillnaden mellan en av immunförsvarets normala B-celler och en B-cell som ger cancer. Gene Chip-tekniken används redan i läkemedelsindustrin, men på universitet och högskolor är den ännu ovanlig. Lunds universitet är trea i Europa med att skaffa utrustningen efter universiteten i Århus och Hamburg.

En Gene Chip-anläggning kostar ca två miljoner kronor. Men den verkligt stora kostnaden är driften. Varje genchip kostar 20.000 kr och är en engångsprodukt. Teknikvetenskapliga Forskningsrådet och FRN har betalat utrustningen. LTH har också anslagit flera hundratusen kronor till utrustning och drift det första året.

GÖRAN FRANKEL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03