LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Nationellt centrum för forskning om näthinnan

- Det här blir bra! Det säger ögonprofessorn Berndt Ehinger stolt när han berättar om det nationella centrum för näthinneforskning som har bildats vid Lunds universitet. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ger 15 miljoner kronor till projektet.

Berndt Ehinger leder projektet som formellt ska kallas "Wallenberg retinacentrum. Nationellt forskningscentrum för degenerativa sjukdomar i ögats näthinna."

- Näthinnan är ett specialiserat organ med en mycket komplicerad funktion. Den kan liknas vid filmen i en kamera. Näthinnan sitter i bakre delen av ögat och fångar upp ljuset som faller in genom linssystemet i ögats främre delar. I näthinnan omvandlas ljuset till nervsignaler som leds in i hjärnan via synnerven, berättar Berndt Ehinger.

Flera besläktade sjukdomar i näthinnan beror på att nervceller degenererar, dvs de förtvinar och förlorar sin förmåga att förmedla impulser.

Förtviningen beror oftast på en genetisk defekt.

- Vi räknar med att var tretusende invånare i Sverige är drabbad. Degenerativa sjukdomar i näthinnan är en av de vanligaste orsakerna till synskador hos människor i arbetsför ålder.

De första smygande tecknen kan komma i tonåren. I svåra fall kan individen förlora synen redan som ung.

Att nervceller i den sk gula fläcken förtvinar är en sjukdom som oftast drabbar äldre. Det är t ex en vanlig orsak till att många riktigt gamla människor inte längre kan läsa.

Ännu finns inget sätt att behandla degenerativa ögonsjukdomar. I Lund har man länge haft ett fruktbart samarbete mellan teoretiska och kliniska forskare på det här området och det ger möjlighet att kunna förbättra synen hos många som lider av dessa sjukdomar. Både i Lund och på andra ställen har man länge forskat om att ersätta de sjuka nervcellerna med friska nervceller från foster. De experimentella försöken har varit uppmuntrande men det är för tidigt att använda tekniken på människor.

- Grundforskningen har kommit långt och vår styrka är att vi också har kliniskt verksamma läkare med i vårt arbetslag. Vi kan koppla avancerad forskning med framstående kliniskt arbete vid ett ryktbart sjukhus, säger Berndt Ehinger entusiastiskt.

Fyra i laget

Pengarna från Wallenbergsstiftelsen är ett startkapital och ska användas till både utrustning och drift av laboratorier vid Universitetssjukhuset i Lund liksom till utbildning av nya ögonforskare.

I projektet finns fyra huvudintressenter: Berndt Ehinger, ögonläkare med neurobiologisk grundutbildning, har ägnat drygt trettio års forskning åt näthinnans byggnad, nervceller och signalsystem, professor Theo van Veen i Göteborg, zoolog och specialist på de ljuskänsliga tapparna och stavarna i näthinnan, docent Kjell Johansson, också zoolog, som forskar om hur nervcellerna signalerar när de styr varandras ämnesomsättning samt docent Sten Andréasson, ögonläkare i Lund och specialist på elektriska undersökningar av hur näthinnan fungerar. Han utvecklar metoder att bestämma exakt var i det biokemiska maskineriet som förtviningen finns.

SOLVEIG STÅHL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03