LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Biovetarkompetens i världsklass

750 biovetare från olika discipliner och företag strålade samman på Panuminstitutet i Köpenhamn när det var dags för det årliga biovetenskapliga forskarmötet i Medicon Valley Academys regi. I år var Köpenhamns universitet samarbetspartner - nästa år är det LUs tur igen.

Biomötet drar folk från båda sidor sundet. Omkring 300 av deltagarna kom från Lund/Malmö. Professor Per Belfrage, ordförande i MVAs styrelse konstaterar nöjt att 40 procent av årets deltagare kom från företag.

Peter Halken är ny VD i MVA. Han berättar att organisationen nu har ett 60-tal medlemmar och att medlemsavgifter är på väg att helt ersätta den offentliga finansieringen av verksamheten.

- Här finns kompetens i världsklass och vårt mål är att göra regionen till en av de ledande i Europa inom biomedicin och bioteknik, deklarerar han bestämt.

Claus Bræstrup, forskningschef på läkemedelsföretaget Lundbeck A/S, tror också på regionen och på att MVA har en viktig uppgift med att samla och synliggöra resurser. Tillväxten är hög - bara under 1998 bildades tio nya företag inom biomedicin. Företagsklimatet är gynnsamt - och ännu bättre blir det med bron.

- Men det är viktigt att universiteten satsar både på att utbilda nya forskare och att bedriva forskning av hög internationell klass. Annars finns det risk att de stora läkemedelsföretagen bygger upp egen grundforskning och monopoliserar vissa nya områden, påpekar han.

Professor Hans Hultborn, dekanus för medicinska fakulteten i Köpenhamn, påtalar bristen på läkare i den medicinska forskarutbildningen. Både i Sverige och Norge börjar det bli en besvärande obalans. Villkoren måste kanske bli bättre om det ska gå att rekrytera kliniskt utbildade läkare till forskningen.

En av föreläsarna var diabetesforskaren Leif Groop, Wallenberglaboratoriet i Malmö, som presenterade nya data om genetiken bakom diabetes. Uppkomstmekanismerna är mer komplicerade än man trott och man har nu belägg för att det finns betydligt fler former av diabetes än typ 1 och 2. Samtidigt brådskar det att ta fram metoder att förebygga och hejda sjukdomen - och att behandla den. Diabetes ökar närmast epidemiskt, framförallt i Asien, Afrika och Sydamerika.

SOLVEIG STÅHL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03