LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Svenska studenter får ingen rabatt på pendling

Danska studenter som läser i Sverige får 40 procent rabatt på tågavgiften över Öresundsbron.
Svenska studenter som läser i Danmark kommer däremot inte att få någon rabatt alls.
- Detta är en skandal av högsta rang, dundrar Bengt Streijffert, chef för rektorsämbetets kansli.

Universiteten på den svenska sidan sundet gör nu sitt bästa för att övertyga makthavarna om det orimliga i att neka tågrabatt till de svenska studenter som vill pendla över till Danmark för att studera.

-Danska studenter som läser här kommer att få 40 procent rabatt, upp till 500 danska kronor i månaden. Och alla som arbetspendlar får dra av kostnaden i deklarationen. Men de svenska studenterna som pendlar, de får noll. De blir de enda pendlarna som får betala hela avgiften, påpekar Bengt Streijffert.

Hur mycket ett månadskort för tågresor kommer att kosta är ännu inte klart.

-Den siffra som har nämnts är 4000 kronor, men det är ju helt orimligt. Jag tror att det landar någonstans runt 1 500 kronor. Och det är ju mycket om man studerar.

Bengt Streijffert och hans kolleger vid de andra svenska öresundsuniversiteten har framfört sina önskemål till regeringen, Region Skåne och trafikaktörerna utan att få till stånd någon studentrabatt. Ändå skulle rabatten alltså inte omfatta alla studenter, utan enbart dem som kan visa upp papper på att de studerar på den andra sidan. I Danmark räknar man med att det som mest kommer att handla om 2000 personer om året.

Även om försöken att övertyga makthavarna fortsätter tycker Bengt Streijffert att det ser mörkt ut. Därför har Öresundsuniversitetet nu börjat fundera på att organisera någon form av egen busstrafik, vilket skulle förbilliga resandet mellan universiteten avsevärt. Bilpooler kan också bli aktuella.

-Men vi skulle ju hellre se miljömedveten spårbunden trafik än bilar och bussar.

PETRA FRANCKE

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03