LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Sociala seminarier väckte stort intresse

Jämförande narkotikapolitik, synen på zigenare genom tiderna, idrott och funktionshinder, fosterhemsplacering, äldreomsorg och ungdomars rätt till socialbidrag. Det var inte lätt att välja rätt seminarium vid årets upplaga av Samhällsvetenskapens Dag. Trettio föreläsningar pågick parallellt och samtliga elva salar var fyllda till bristningsgränsen

- Vi vill helt enkelt visa upp vad vi håller på med, säger Tapio Salonen, docent på Socialhögskolan och en av de ansvariga bakom evenemanget.

Om massmedia

Lars Ohlson, fil dr, inledde föreläsningarna under ämnet "Hjälte eller skurk - två idealtyper i massmedia." Om massmedias roll som filter för att skapa en bild av samhället, både ur positiv och negativ synvinkel.

- Jag skrev min avhandling om bilden av den hotfulla ungdomen. Det var så jag började fundera över varför människor så ofta framställs som som stereotyper i massmedia.

- Hur media snabbt kan skapa en moralisk panik, med feta rubriker och uppföljande artiklar, och sedan dör det hela bara ut.

Synen på zigenare

Doktoranden Norma Montesino beskrev synen på zigenare i Sverige, från 1512 fram till i dag. Hon skildrade även hur bemötandet av fattiga, tiggare och kringresande generellt har förändrats. Från att ha fyllt en funktion i det medeltida samhället, någon man kunde hjälpa och känna sig god mot, till något som betraktas med misstro och främlingsskap. Montesino berörde också dagens situation i Kosovo, hur det efter utrensningarna dagligen flyr 500 zigenare därifrån, till Italien t ex, men att inget land vill ta emot dem.

Tillåtet i Holland

"Narkotikapolitik i Sverige och Nederländerna" var temat för på socionomen Dolf Tops föreläsning.

- Skillnaderna mellan länderna är faktiskt inte så stor, även om många svenskar föreställer sig att ALLT är tillåtet i Holland. Den största skillnaden är att Sverige strävar efter att skapa ett helt narkotikafritt samhälle medan holländarna inriktar sig på att integrera och normalisera missbrukarna i samhället.

Rätt till bidrag

Doktoranden Håkan Johanssons seminarium om "Utvecklingsgarantin - ungdomars rätt till socialbidrag och skyldighet att arbeta" tog upp den förändrade socialtjänstlagen. Hur balansen under 90-talet har förändrats från rättighet till skyldighet.

- I slutet av 90-talet lanserades ett nytt sätt att se på den enskildes rätt till bistånd. Skillnaden var att man tydligare preciserade vad som skulle gälla för ungdomar upp till 25 år. I dag krävs motprestation för socialbidrag, t ex praktik, även om det kan skilja mycket från kommun till kommun.

Svenska välfärdsmodellen

Dagen avslutades med en paneldebatt i Stadshallen på temat "Håller den svenska välfärdsmodellen in i 2000-talet?" med socialminister Lars Engqvist, riksdagsledamot Gun Hellsvik, professorerna Ingemar Ståhl, Sune Sunesson och Lars-Göran Stenelo som moderator.

CAROLINE ALESMARK

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03