LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Sämre studentdatorservice på Juridicum

På grund av besparingar och problem med datapersonalen försämras datorservicen kraftigt till studenterna på Juridicum. Särskilt drabbas de studenter som saknar egen dator och e-postanslutning.

Juridicum ska spara sex miljoner kronor på två år och hade planerat att dra in en av sina fyra datorteknikertjänster. Men i våras sa alla fyra tekniker upp sig för att starta eget företag - och två vakanser återstår att besätta.

- Besparingen kom betydligt snabbare än vi tänkt oss, konstaterar prefekt Torsten Sandström och berättar att man försöker klara datorservicen med hjälp av konsulttjänster.

- Men det är dyrt och ingen långsiktig lösning.

Antalet studendatorer planeras krympa från 60 till 25 och lokaliseras i huvudsak till de två datorsalarna. När datorutbildning inte pågår kommer datorerna i dessa salar i begränsad utsträckning kunna användas för informationssökning och utskrift för uthämtning i receptionen mot betalning per sida. Däremot kommer datorerna inte längre att kunna utnyttjas för ordbehandling och e-post.

Torsten Sandström beklagar den nedskurna datorservicen till studenterna.

- Men flertalet av studenterna har egna datorer och väldigt många är nät- och e-postanslutna i egen regi eller på annat vis.

Alternativet hade varit att skära bort större delen av den internetbaserade verksamheten, men eftersom fakulteten i framtiden ska satsa på information, kursmaterial och utbildning över Internet, var inte detta möjligt.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03