LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Inga löneökningar till befordringsprofessorerna

Professor i all ära - men någon löneförhöjning eller mer tid för forskning lär det inte bli. Åtminstone inte till en början.

- Nej, det finns inget utrymme för löneökningar just nu, säger universitetsdirektör Peter Honeth. Sådana får ske inom ramen för de ordinarie löneförhandlingarna. Man kan dock inte räkna med ett automatiskt påslag bara för att man blivit befordrad, förtydligar han.

Förvaltningschefen menar att det vid Lunds universitet inte finns en viss given professorslön eller lektorslön eftersom det här tillämpas individuell lönesättning.

- Spännvidden när det gäller professorslöner vid Lunds universitet kommer att vara stor, konstaterar han.

Peter Honeth tycker att många av de befordrade redan är ganska välbetalda med hyfsade lektorslöner. Det svåra just nu, menar han, är att det finns så mycket förhoppningar bland de nya professorerna och en del kommer att bli besvikna.

- Inledningsvis kommer det att vara en viss skillnad mellan en del av de befordrade professorena och de övriga, medger han. Men så småningom tror jag att skillnaderna i lön och arbetstidsvillkor kommer att jämnas ut mellan dessa grupper.

På SACO-rådet är irritationen stor. Vice ordförande Pehr Osbeck talar om noll-löneökningen som skamlig och menar att det är dålig personalpolitik att reta upp de anställda.

- Nog ska befordran och löneökning ske samtidigt. Här har vi nu infört ett befordringssystem som ska uppmuntra och belöna. Och vad gör man från arbetsgivarhåll - jo, efter mycket om och men befordrar man några stycken - mest biträdande professorer, och belönade blir de i alla fall inte.

Att de nybefordrades löner ska justeras i de ordinarie löneförhandlingarna kunde Pehr Osbeck möjligen gått med på om förhandlingarna hade varit igång nu.

- Det borde dom ha varit men allt tyder på att förhandlingarna kommer att bli lika segdragna och sena som i fjor, säger han och menar att det är arbetsgivaren som fördröjer den processen.

Det innebär att de nybefordrade professorerna får vänta hela hösten, kanske ett par månader in på nästa år innan de får besked om sin nya lön.

- Frågan är hur många som är kvar då, säger Pehr Osbeck och tänker särskilt på LTHs professorer som har en bred arbetsmarknad.

MARIA LINDH

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03