LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Nybefordrade

Lunds universitet befordrar från och med 1 juli -99: Håkan Olsson till professor i onkologi, Peter Nilsson-Ehle till professor i klinisk kemi, Åke Nilsson till professor i medicin, Måns Magnusson till professor i öron-, näs- och halssjukdomar, Stefan Lohmander till professor i ortopedi, Gunnar Lindahl till professor i medicinsk mikrobiologi och immunologi, Hans Lilja till professor i klinisk kemi, Frank Sundler till professor i histologi, Bo Ahrén till professor i klinisk metabol forskning, Lars Lindahl till professor i allmän rättslära, Freddy Ståhlberg till professor i magnetresonansfysik med inriktning mot medicinska tillämpningar, Tore Hägglund till professor i reglerteknik, Rolf Johansson till professor i reglerteknik, Anders Rantzer till professor i reglerteknik, Gharib Aly till professor i kemisk apparatteknik, Mats Bohgard till professor i arbetsmiljöteknik, Per Hagander till professor i reglerteknik, Göran Holmstedt till professor i brandteknik, Jan Holst till professor i matematisk statistik, Ulla Holst till professor i matematisk statistik, Bodil Jönsson till professor i rehabiliteringsteknik, Hans W Persson till professor i elektrisk mätteknik, Gunnar Sparr till professor i matematik, Olle Svedberg till professor i arkitekturhistoria, Bengt Wesslén till professor i kemisk teknologi, Bertil Holmberg till professor i oorganisk kemi, Bo Jakobsson till professor i fysik - subatomär tungjonsfysik Bengt Jergil till professor i biokemi, Svenerik Johansson till professor i fysik - atomspektroskopi, Martin Kanje till professor i zoologisk cellbiologi, Jaak Petre till professor i matematik, Sven-Erik Strand till professor i radiofysik, Folke Tjerneld till professor i biokemi.
Från och med 1 september: Gunnar Lidén till professor i kemisk teknologi.
Från och med 1 oktober: Erik Särner till professor i VA-teknik.

 

Nyanställda

Lunds universitet anställer från och med 1 juli -99: Samuel Rubenson som professor heltid i kyrkohistoria vid teologiska fakulteten, Valeria Molnar som professor heltid i tyska språket vid humanistiska fakulteten, Björn Holmquist som professor i statistik, Anders Rydholm som adjungerad professor, 20 procent, i ortopedisk onkologi vid medicinska fakulteten.

Höstens professorsinstallation delas upp på två tillfällen: 8 oktober och 3 december.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03