LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Ecce Homo-debatten granskad av teologer

Fyra teologer som alla ska bli präster, har använt sin tematermin till ett gemensamt examensarbete om den uppmärksammade utställningen Ecce Homo. De har granskat den livliga debatten kring utställningen och bla funnit att många som yttrat sig, hade känsloladdade åsikter om utställningen utan att ha sett den.

- Det tycks vara helt legitimt att diskutera utställningen även utan att ha sett den. Vi har gått igenom ett stort antal artiklar i femton olika tidningar, både dagspress och tidskrifter, rikstäckande och lokala, säger Christina Thomsen som har gjort examensarbetet tillsammans med Sofia Myrtell, Tua Rolfson och Henrik Jonasson.

Författarna menar att debatten främst har kretsat kring tre olika frågor: fotografens framställning av Jesus, synen på homosexualitet samt vad som kränker den upplevda heligheten i ett kyrkorum.

- Många reagerar starkt mot bilden där Jesusmodellen är naken. Men historien visar att det är inte första gången som Jesus avbildas naken. Det har motiverats teologiskt, precis som Elisabeth Ohlson har gjort, med att det visar att Gud verkligen blev människa.

Men författarna påpekar att det aldrig har varit oproblematiskt att framställa Jesusgestgalten utan skyddande kläder. Ett försök att dölja hans kön är att visa honom stående i vatten upp till midjan.

- De starka känslorna kring utställningen speglar oenigheten i kyrkans syn på sexualitet. Att utställningen visades i Uppsala domkyrka, rikshelgedomen, väckte också starka reaktioner.

De fyra teologerna tycker det är bra att oenigheten kommit upp till ytan och att det blivit känt att det finns olika åsikter även inomkyrkan om homosexualitet och om människors rätt att leva ut sin sexuella läggning oavsett om den är homo eller hetero.

Den akademiska miljön är ingen garanti för fördomsfrihet. De fyra teologernas val av Ecce Homo som examensarbete har inspirerat anonyma brevskrivare på institutionen till grova kommentarer och antydningar. Men författarna konstaterar lugnt att detta är också exempel på hur svårt det kan vara att hantera känslorna kring homosexualitet.

SOLVEIG STÅHL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03