LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Enhetligare uppdragsutbildning

Det bör finnas en enhetlig hantering av uppdragsutbildningen inom varje högskola.

Det påpekar Högskoleverket, som har följt upp universitetens och högskolornas tillämpning av den förordning om uppdragsutbildning som trädde i kraft den 1 januari 1998.

Det har inte skett så värst stora förändringar i uppdragsutbildningens omfattning sedan dess. Antalet helårsstudenter och helårsprestationer ligger på omkring två procent av det totala antalet. Uppdragsutbildningen utgör totalt ca fem procent av intäkterna för grundutbildningen och ca två procent av högskolornas totala intäkter. Fortfarande är det mest inom vård- och läraryrkena som uppdragsutbildningen beställs.

Från studenthåll har man tidigare befarat att uppdragsutbildningen skulle få negativa konsekvenser för den ordinarie utbildningen, men Högskoleverket har - med några få undantag - inte kunnat hitta några belägg för detta. Däremot bör uppdragsutbildningen hanteras mer enhetligt. Högskoleverket rekommenderar därför att varje högskola ska fastställa en policy och riktlinjer för sin uppdragsutbildning. Skriftliga avtal bör tecknas för all poänggivande uppdragsutbildning. Det bör också finnas en sammanhållande funktion på varje högskola som har insikt i och överblick över all uppdragsutbildning.

PF

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03