LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Helsingborg satsar på kommunikation

Med start höstterminen år 2000 får Helsingborg ett College of Communication. Det är en utbildning i "skapande kommunikation" som det enligt de ansvariga ännu inte finns någon motsvarighet till i Europa. Man kommer att ha 100 utbildningsplatser som ska förläggas i den gamla Tretornbyggnaden.

Det är där - vid södra infarten mot centrum - som skolstaden Campus Helsingborg ska ligga. Den kraftiga utbyggnaden av högskoleverksamhet i Helsingborg fortsätter alltså. Den sker inom ramen för Lunds universitet och har en egen profil anpassad till Nordvästskånes näringsliv. LTH-utbildningen av högskoleingenjörer är en central del av verksamheten, men det pågår socionomutbildning, och utbudet av fria kurser ökar. Sektorer man särskilt gärna vill satsa på är utbildning i turism och modern kommunikationsvetenskap.

- College of Communication har hämtat inspiration från USA. I Boston finns tex en utbildning där man tar tillvara alla de möjligheter nätet och IT erbjuder, säger filosofiprofessorn Nils Eric Sahlin som är projektledare sedan januari.

- Det finns ju en hel del utbildning inom IT som lägger tyngdpunkten på tekniken. Och det kommer man naturligtvis också att få lära sig vid College of Communication. Men vi kommer att lägga särskild vikt vid innehållet, vid skapande kommunikation. Dessutom innehåller utbildningen en teoretisk del om kognition och psykologi. Det spelar ingen roll hur fort och i vilka mängder information kan överföras om den inte är meningsfull och kan tolkas. Man måste känna till de begränsningar människan har som sändare och mottagare.

Utbildningen bedrivs på magisternivå. Den är på 80 poäng och förutsätter att man först läst 60 poäng i något annat ämne. Nils Eric Sahlin säger att det ännu saknas definition och namn på den yrkesgrupp som College of Communication utbildar men försäkrar att både gamla och nya företag har visat stort intresse för idén.

Som ett led i lanseringen av den nya utbildningen hölls nyligen ett idéseminarium i Helsingborg om kontakt, kunskap och kommunikation under titeln "Människa till människa". Den innehöll både teoretiska inslag och en mer praktiskt inriktad del. En av deltagarna, informationskonsulten Inger Larsson från Rikta Kommunikation AB i Malmö, sa till LUM:s utsände:

- College of Communication är ett spännande experiment och jag har träffat så många gamla informatörskollegor som lockats hit i dag. De är uppenbarligen nyfikna. Vad som händer i Helsingborg är bra för alla som sysslar med kommunikation. Och det är också positivt att College of Communication kommer att ha goda ekonomiska resurser. Den informatörsutbildning som byggts upp tidigare har skett med stora uppoffringar och under kärva ekonomiska förhållanden. Man har inte alltid kunnat genomföra det man eftersträvat.

- Jag har ännu inte en klar bild av hur College of Communication-programmet läggs upp, säger Gunilla Jarlbro, studierektor för Medie- och kommunikationsvetenskap vid LU. Men vi ser inte det här initiativet som konkurrens. Vår egen utbildning är mer fokuserad på mediestruktur, journalistik och planerad kommunikation än på IT. I så fall ligger väl College of Communication närmare utbildningen i kommunikation och kultur i Malmö. Vi tror att verksamheten i Helsingborg kan ge erfarenheter som också vi i Lund kan dra nytta av.

GÖRAN FRANKEL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03