LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

"Vart tog servicen till forskningen vägen?"

Professor Jerker Blomqvist som representerar humaniora/teologi i biblioteksnämnden tycker också att utredarna har gjort ett bra arbete. Att de stora bliblioteken UB1 och UB 2 nu får sina roller definierade som mera allmänna resurscentra för informationsförsörjning och dessutom finansieras centralt, tycker han är mycket bra.

- Om detta genomförs kommer UBs resurser att utnyttjas på ett vettigt sätt, och användarna får lättare att se vilka uppgifter de olika biblioteken i nätverket har.

Jerker Blomqvist håller med utredarna om att universitetet är dåligt på att tillgodose studenternas förändrade och ökande behov av biblioteksservice i form av fler läsplatser. Men han tycker att utredarna missat att UB, liksom det övriga biblioteksnätverket, har till uppgift att serva inte bara studenter utan även den avancerade forskningen.

- Det är en uppgift som knappast alls berörs i utvärderingen och det kan nog inte förnekas att detta är en brist i den, säger han.

När det gäller förverkligande och finansiering av utredningens förslag är Jerker Blomqvist inte särskilt optimistisk.

- Eftersom universitetet knappast kan räkna med några större medelstillskott från statsmakterna är genomförandet av förslagen osäkert, menar han och tycker att det i det perspektivet är motiverat att Lund gör sig av med nationalbiblioteksfunktionen.

- Den är visseringen en värdefull tillgång men drar resurser från ändamål som i nuläget verkar mera angelägna.

ML

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03