LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

"Bra med helhetsperspektivet"

-Ett mycket gott underlag, tycker rektor Boel Flodgren om informationsförsörjningsrapporten. Hon är särskilt nöjd med det helhetsperspektiv som genomsyrar utvärderingen. Det är inte bara öppettider eller småtryck, säger hon och menar att universitetet varit lite trevande när det gällt biblioteksfrågorna.

Boel Flodgren ser informationsförsörjningen som det som håller igång hela universitetet och hon kan inte tänka sig några kvalitetsförsämringar.

- Men det betyder inte att man inte kan tänka sig omprioriteringar när det gäller viss service.

Hon ställer exempelvis inte upp på utredarnas förslag att kraftigt utöka antalet läsplatser för studenterna.

- Jag kan tänka mig att studenterna kommer att arbeta mer gruppvis och i anslutning till lektioner och kanske kan utnyttja lektionssalar och undervisningsrum på ett annat sätt än nu.

Utredarnas förslag om ökad fakultetsanknytning av informationsfrågorna tycker Boel Flodgren är mycket bra, men det behövs ett tydligare system för finansiering säger hon.

Nu ska utvärderingen gå ut på remiss till fakulteterna och en grupp kring rektor har arbetat med att ta fram en del frågeställningar som förhoppningsvis ska leda till tydliga och klara riktlinjer för såväl finansiering som andra övergripande frågor som rör den nya organisationen kring Lunds universitets informationsförsörjning.

- Jag är beredd att arbeta för att genomföra organisationsförändringen men ytterst är det styrelsen som prioriterar, säger hon.

ML

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03