LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Mera ljus i ombyggt hus

Immunbiologi BMC, den sista ombyggnadsetappen i det stora komplexet Biomedicinskt Centrum, har nu invigts. Huset, som är en del av den sk medicinarlängan på Sölvegatan, hyste tidigare Institutionen för hygien. Nu bedrivs här forskning om inflammation, tumörimmunologi och immunologi.

Medicinarlängans arkitekt var Klas Anshelm. Den första delen var Fysiologen och den uppfördes 1952. Tio år senare byggdes institutionerna för mikrobiologi, patologi och rättsmedicin. Byggnaden, dvs nuvarande Immunbiologihuset, som förband Fysiologen med resten, uppfördes inte förrän 1973.

Exteriört ser den röda tegelbyggnaden likadan ut frånsett en påbyggnad på taket för fläktar. Men hela innanmätet har rivits ut och ytan, ca 4.100 kvm, omdisponerats. Huset har tre våningsplan för verksamhet samt ett suterrängplan och en källarvåning för gemensamma ändamål.

- Ett problem när man bygger om äldre laboratorielokaler är att installationerna nu kräver mycket större utrymme. Resultatet är en kompromiss mellan brukarnas önskemål, miljökrav och bestämmelser och begränsningen med att vi utgår från ett befintligt hus, säger den ansvarige arkitekten Claus Kindt, Ritkammaren.

- Visst har det blivit lite "tight" men det tror jag bara är bra för arbetsglädjen. De som arbetar här har lättare att kommunicera med varandra.

Rikard Holmdahl, professor i medicinsk inflammationsforskning och husföreståndare, håller med. På hans våning, entréplanet, underlättas kommunikationen än mer av det stora öppna laboratorielandskapet.

- Ett problem var hur vi skulle få in mer ljus. Huskroppen är bred och det är andra byggnader runtomkring, förklarar Claus Kindt. Lösningen blev en myckenhet av öppna ytor, glasade väggar och ljus björk i inredningen. De som ska arbeta i huset är både glada och imponerade av resultatet.

För undervisning och andra föreläsningar finns två mindre hörsalar med 80 platser vardera. Salarna har nyinretts och utrustats med ny AV-teknik. De benämns Georg Kahlson-salen och Rune Grubb-salen efter två namnkunniga professorer som verkat i medicinarlängan. Kahlson var professor i fysiologi och drev uppbyggnaden av den institutionsbyggnaden och Grubb var professor i bakteriologi.

Takterrass uppskattad

Det måste ges bonuspoäng till takterrassen som blev en billig men mycket uppskattad nyhet som trivselresurs. Den användes när de inbjudna minglade efter invigningen i Fernströmsalen.

Per Belfrage, dekanus och primus motor bakom hela BMC-projektet, sken som en sol. Spadtag och invigningar har avlöst varandra och allt har gått som planerat. Lunds satsning på BMC och vetenskapliga laboratorier av toppklass attraherar forskare runtom i världen. När han gratulerade immunbiologiämnenas företrädare påpekade han också att de haft förmånen att vara med och planera sina arbetsytor. I det stora cellbiologiblocket får forskargrupperna ta de lokaler som de blir anvisade - där finns inga skräddarsydda utrymmen.

Byggkostnaden är ca 55 miljoner kronor. Inredning och utrustning kostar ca 15 miljoner och därtill kommer institutionens egen kostnad för viss vetenskaplig utrustning.

Vid Avdelningen för medicinsk inflammationsforskning studerar man auto-immuna sjukdomar, främst reumatoid artrit, dvs ledgångsreumatism. Forskarna använder olika tekniker för att studera generna bakom denna och andra auto-immuna sjukdomar. Forskningen är nära kopplad till den kliniskt experimentella forskningen och man samarbetar bl a med reumatologer. Ett exempel är utveckling av bindvävsmarkörer som visar tidiga tecken på förstörelse i lederna.

Avdelningen för tumörimmunologi leds av professor Hans-Olov Sjögren. Forskningen är framförallt inriktad mot tumörer i hjärnan. Kunskap om de immunologiska mekanismerna ska förhoppningsvis leda till effektivare behandlingsmetoder.

Avdelningen för Immunologi leds av docent Fredrik Ivars. Här finns sju forskargrupper som forskar inom olika områden av immunbiologin, tex immunförsvarets reglering och hur de olika cellerna i immunförsvaret kommunicerar med varandra.

Birgitta Wickman, Akademiska hus, har varit projektledare och Lena Porsklev, Byggnadsenheten LU, projektsamordnare. Generalentreprenör har varit Skanska AB.

SOLVEIG STÅHL

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03