LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Universitetet möter näringslivet i Ideon

Den 15 september invigs ett nytt hus på Ideon, Alfa 1 med hyresgäster från både universitetet, jordbruksdepartementet och forskarbyn. Det 8.000 kvadratmeter stora huset i fyra våningsplan och källare ligger i omedelbar anslutning till Alfa 3 och norr om Ekonomicentrum. Lunds universitet förfogar över 6.000 kvadratmeter och hyr för första gången lokaler av ett privat företag, Ikano-ägda Första Fastighets AB, IDEON.

I källaren har det ekonomiska kursbiblioteket fått fina lokaler. Här finns också datorrum och det planeras en skrivstuga för studenter. I källaren sitter också en del av det framgångsrika IT-företaget Framtidsfabriken. På första våningen har Stiftelsen EFL sina lokaler liksom Forskningspolitiska institutet. På andra våningen finns delar av Nationalekonomiska institutionen samt Institutionen för östasiatiska språk och Centrum för Öst- och sydöstasienstudier. Tredje våningen delas av institutionerna för företagsekonomi och ekonomisk historia medan fjärde våningen främst rymmer näringslivet. Här finns företaget C-Pen med pennan som läser av datorskrift liksom IKANO-banken och Institutet för livsmedelsekonomi. De flesta hyresgäster är redan på plats.

MARIA LINDH

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03