LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Stort intresse för Lundadagen

Intresset är stort för årets Lundadag och redan har trehundra deltagare anmält sig. Huvudinslaget i år står den uppmärksammade amerikanske sociologen Richard Sennett för. Lundadagen är ett av de arrangemang som stöds av Millenniekommittén.

Lundadagen måndagen den 20 september har rubriken "Uppbrott" med fokus på förändringar i arbetslivet och hur de påverkar individen, företagen och samhället i stort. Konferensen, som i år hålls för femte gången, är en tvärdisciplinär mötesplats. Syftet är att koncentrerad form förmedla vital aktuell kunskap om samtiden och ge nya infallsvinklar på framtiden.

Dagen inleds av Jonas Frykman, professor i etnologi vid LU, och av Richard Sennett som väckt uppmärksamhet med sin senaste bok som i höst kommer på svenska, "När moralen rostar".

Tre s k betraktare, journalisterna Göran Rosenberg, Ulrika Knutsson och Ulf Wickbom, förmedlar under dagen sin syn på samtidens och framtidens arbetsliv: trender, faror och möjligheter. De bemöts av tre djupdykare - statskunskapsprofessorn Bo Rothstein, Göteborg, professorn i evolutionsgenetik Bengt-Olle Bengtsson, LU, och Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid LU. Tongivare från näringslivet förmedlar därefter sina kommentarer och framtidsvisioner. Medverkande är Leif Edvinsson, dir för Scandia Future Center och utsedd till "Årets hjärna" 1998, Rebecka Lindberg, rektor, Hyper Island New Media design i Karlskrona, läspennans skapare Christer Fåhreus och Semmy Rülf, fd Axis numera VD ProstaLund AB.

En speciell programpunkt står Ericsson Consumerlab för. Företaget har för Lundadagens räkning låtit ungdomar intervjua andra ungdomar i åldern 15-23 år om deras syn på de lokala rötternas betydelse i förhållande till globala möjligheter.

Ett separat kvällsprogram med supé ges på Kulturen där utställningen "Framtidstro" invigts dagen innan.

Fotnot: Lundadagen arrangeras av Lunds universitet i samarbete med Lunds kommun, AstraZeneca, Axis, Cardo, Ericsson, Folkuniversitetet, Gambro , Ideon Center, Lunds kommun, Purac, Skånemejerier, Sparbanken Finn, Teknopol och Tetrapak. Anmälan till Lundadagen 1999 görs senast 10 september till Lundaforum AB, Forskningsbyn Ideon, 223 70 Lund. Fax: 046 - 14 28 05.

Anmälan via Internet: http://www.lundadagen99.lundaforum.se
Info: 046 - 286 25 10.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03