LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Störd och rörd av KTH:s pris

- Jag är både störd och rörd, säger professor Bodil Jönsson till LUM. Hon har just fått veta att hon kommer att belönas med KTH:s stora pris - i år ca 800.000 kr - för "sina insatser som forskare, pedagog, folkbildare för teknik och vetenskap samt för att ha givit tekniken ett mänskligt ansikte".

I motiveringen heter det vidare att Bodil Jönsson har visat hur tvärvetenskaplig forskning mellan teknik, samhällsvetenskap och humaniora kan bidra till att lösa konkreta samhällsfrågor särskilt inom handikapp, skola och vård. Hennes skapelse CERTEC framhålls som en förebild inom handikappforskningen och det hela avslutas med en personlig karaktäristik:

"Bodil Jönsson förenar i sin person ett lugn som ofta förknippas med filosofer och tänkare, med den dynamik som annars mest ses hos framgångsrika företagare och industriledare."

- Vem har skrivit detta? undrar Bodil Jönsson. Vem det än är så har han/hon förstått precis vad det är jag har velat och strävat efter Jag vet att jag kan tala om teknik och vetenskap till vanliga människor på ett sätt som de förstår. Men i den akademiska världen har det inte alltid blåst medvind. Därför blir jag särskilt "störd och rörd" av ett pris utdelat av en högskola.

Sitt lugn beskriver hon som en kombination av vetenskaplig träning och sitt "eremitjag". Hon tycker om att vara ensam och ha tid för eftertanke. Hur går det ihop med det dynamiska, utåtriktade draget?

- Om man som jag får "omöjliga" ideer lär man sig snart att ingen kommer att försöka förverkliga dem om man inte gör det själv, säger Bodil Jönsson.

Priset kommer att delas ut vid KTH:s installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 12 november.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03