LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Mästarklass för unga fysiker

En "Master Class" i fysik hölls i juli vid NORDITA, Nordiska Institutet för Teoretisk Fysik i Köpenhamn. Ett femtiotal studenter från de nordiska länderna och Baltikum deltog.

- Tanken är att det ska vara en "mästarklass" av samma typ som man håller inom musiken, en klass där ungdomar får träffa framstående fysiker och komma i kontakt med fysikens frontlinjer, säger initativtagaren Sven Åberg vid avd för matematisk fysik på LTH till LUM.

Det är tredje året den här kursen anordnas. Studenterna får ansöka och skickar inte bara in sina betyg i matematik och fysik utan måste också kunna bifoga rekommendationsbrev från sina lärare. Man ger förtur till kvinnor både bland studenter och föreläsare.

Årets ämnen var Svarta hål och tidsmaskiner, Atomic clusters, Komplexa system samt Kvantdatorer.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03