LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Språk- och litteraturcentrum får entré från UB-parken

Nya Språk- och litteraturcentrum får sin huvudentré i väster från UB-parken. Byggnaden ger helt nya möjligheter till språkinlärning. Den ska rymma cirka 3000 studenter och 300 anställda och stå klar hösten 2003.

Ljus, rymd samt flera hundra läsplatser kännetecknar arkitekterna Henrik Jais-Nielsens och Mats Whites förslag som en bedömargrupp fastnade för. I gruppen ingick representanter för LU, fastighetsägaren Akademiska hus och en fristående arkitekt.

Nybyggnadens nav är det inglasade torget som välkomnar besökaren och ger en överblick av hela Språk- och litteraturcentrum. I söder har man Absalon-huset, i norr Humanisthuset och i nordöst Geologen. I sydöstra delen av torget finns kaféet och rakt fram, mot öster, det nya forsknings- och kursbiblioteket i tre våningar, delvis öppna mot torget.

Kopplat till biblioteket ligger Läshuset, en ny byggnad i fyra plan, med grupparbetsrum och salar med läsplatser. Läshuset nås även via en mindre trädgårdsentré från Sölvegatan, och ska kunna användas också när biblioteket är stängt.

De äldre byggnaderna nås via både första och andra våningen direkt från torget. Trappor går upp till bryggor som leder in till plan två genom nya entréer. Bryggorna öppnar upp centrum ytterligare för besökaren. De fungerar samtidigt som "balkonger" med gott om läsplatser.

Mediatek

Sammanlagt nio institutioner, litteraturvetenskap samt alla språk utom klassiska och östasiatiska, ska rymmas i nya Språk- och litteraturcentrum. Ett mediatek ska ge helt nya möjligheter till datorstödd undervisning och inlärning med multimedia. Multimedia-hjälpmedel blir allt viktigare också i den lärarledda undervisningen och en inspelningsstudio och mediaverkstad för lärare och forskare planeras, liksom datorsalar för undervisning och individuell språkträning.

Språkämnenas kärva ekonomi har påverkat projekteringen. En donation på 40 miljoner kr från Crafoordska stiftelsen täcker dock större delen av kostnaderna för inredning och utrustning.

BRITTA COLLBERG

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03