LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Skärpta regler kring festande

För att minska riskerna för olyckor och materiella skador tillåts inte längre festverksamhet i universitetslokaler som inte är särskilt anpassade för sådan verksamhet.

- Det har varit en del obehagliga incidenter på LTH, förklarar LU:s säkerhetsansvarige Håkan Nilsson beslutet.

Det är främst studenterna som festar i universitetslokaler som är olämpliga för festverksamhet. Det kan vara lokaler som är svårutrymda och vid en brand kan följderna bli katastrofala.

- Vi har ju branden i Göteborg där så många ungdomar brändes inne i färskt minne, konstaterar Håkan Nilsson. Det är ju faktiskt så att vi är rädda om våra studenter. Och vilka försäkringar som gäller om en student skadas vid en fest i våra lokaler är oklart.

I samband med fester i universitetets lokaler har det också förekommit stölder och skador på utrustning och inredning som gått ut över forskning och undervisning. Vid fester utsätts också lokalerna för slitage och nedsmutsning som kräver extra städinsatser som universitetet får stå för.

Det är prefekten som ansvarar för att institutionens lokaler används till det som de är avsedda för. Om någon vill arrangera en fest så måste prefekten undersöka med byggnadsenheten om lokalen kan användas till fest. Byggnadsenheten tar i tveksamma fall räddningstjänsten till hjälp för besiktning av lokalen.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03