LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Sekreterarna får egen fond

Överskottet från 1997 års sekreterarkongress i Lund blev så stort som 700.000 kronor. Av överskottet har arrangörerna skapat en fond för kompetensutveckling för sekreterare och administratörer - och nu är det dags för första söktillfället.

Högskolesekreterare Britt Nordbeck som var en av arrangörerna vid kongressen 1997 berättar att det stora överskottet berodde på en underskattning av antalet deltagare.

- Vi gjorde en budget för 500 deltagare. Det kom 1.000 personer, därav överskottet.

Sekreterarna räknar med att allt högre krav kommer att ställas på dem i framtiden - inte minst därför att institutionerna blir större. Därför är kompetensutveckling särskilt viktig nu.

Till kompetensutveckling räknas bland annat deltagande i kongresser, konferenser, möten eller seminarier eller besök vid annan svensk eller utländsk institution.

Sekreterarkongresserna hålls vart tredje år och nästa år är det Uppsala som arrangerar. De sekreterare som inte får ekonomiskt stöd från sina institutioner kan söka pengar ur fonden.

Två gånger om året är det möjligt att söka medel ur fonden, dels före den 15 september, dels före den 1 februari. Inkomna ansökningar granskas av en kommitté bestående av LUs personalchef, representanter från projektgruppen för sekreterarkongressen och från sekreterargruppen vid Lunds universitet.

Universitetets förvaltningschef beslutar om utdelning efter förslag från kommittén. Ansökan ska göras på särskild blankett (PDF-format) och skickas i fem exemplar till Registrator vid Lunds universitet.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03