LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Vikariat ses över

Den vikarie vid LU som den 1 januari år 2000 har vikarierat mer än sammanlagt tre år på universitetet sedan 1995, har rätt att få sitt vikariat omvandlat till en tillsvidareanställning. Det är följden av en ändring av lagen om anställningsskydd, LAS, som träder i kraft vid årsskiftet.

Byrådirektör Anders Lindahl vid Personalenheten har tagit emot många telefonsamtal från prefekter och han tror att de flesta nu är medvetna om lagändringen.

- Det är viktigt att de ser över sin personalsituation och även beaktar ersättningstjänsterna. Ibland råder begreppsförvirring kring ersättningstjänster och vikariat, säger han.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03