LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Lokalvården utreds

Under hösten ska lokalvården vid Lunds universitet ses över. Förvaltningschef Peter Honeth berättar att man just nu ser över de anbud man fått in för uppgiften och att genomgången av lokalvårdens former och effektivitet kommer att ske nu i höst.

- Min förhoppning är att översynen ska bekräfta att vi driver en väl fungerande och bra lokalvård, säger han och dementerar rykten om utlokalisering av lokalvården och uppsägningar på Serviceenheten.

- Men om det visar sig att vi inte bedriver en sådan lokalvård får vi förstås tänka om.

Utredningens resultat ska fungera som underlag till den nya chef som universitetet nu söker till Serviceenheten.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03