LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

INSÄNDARE

Mer om förföriska kurvor

Att oroas av förföriska kurvor är kanske naturligt för många av oss utan att vi för den skull låter oss gripas av panik. Därför är det lite märkligt när det insinueras (Se upp med förföriska kurvor, LUM nr 5, maj 1999) att ett diagram skulle sprida panik i högskolevärlden. Diagrammet ifråga beskriver hur andelen med minst treårig högskoleutbildning varierar från den årskull som föddes 1970 bak till den från ca 1930. I en mera raljant än briljant analys framhålles att diagrammet "har några år på nacken", att tidsaxeln är felvänd och att det till stor del bara visar att ungdomar behöver några år på sig att klara av sina studier.

Det är nog riktigt att diagrammet, eller rättare sagt statistiken bakom det, oroat många med tidigare och nuvarande utbildningsministrar i spetsen. Det vore ju en lättnad om de tre enkla åtgärderna, bestående av att uppdatera diagrammet, vända tidsaxeln "rätt" och bortse från ungdomarnas naturliga behov av studietid, skulle eliminera oron. Med detta som bakgrund har jag fått sakkunnig hjälp att rita om diagrammet. Det reviderade diagrammet bygger på uppgifter ur Utbildningsstatistisk årsbok 1998 utgiven av SCB. Färskare siffror står inte att få! Tidsaxeln har vänts till fromma för LUM:s fnissande expert. Ungdomseffekten kan var och en meditera över utifrån diagrammet.

Oron stillas knappast! Varför ser kurvan ut som den gör för årgångarna 1949-67?

Leif Svensson,Vicerektor för grundutbildning, LTH

LÄS SVAR

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03