LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Svar:

Presentera data på ett vettigt sätt!

Två dagsaktuella rubriker från samhällsdebatten: "Lärarflykten är en myt!" "Utflyttningen av civilingenjörer ur landet är en myt!"

Två exempel där en viktig sakdiskussion skadats av att argument underbyggts av fakta som kanske inte håller för en närmare granskning. Det finns skäl att vara klarare och presentera data på ett vettigt sätt!

Diagrammet är fortfarande ett dåligt underlag för en diskussion om volymen på högskoleutbildningen och vart vi är på väg. Det ger först intrycket att trenden är att antalet högskoleutbildade minskat sedan 1949 (och kanske kommer vara nere i noll om något år?). Om LS, som brukar utmärka sig for att vara en god pedagog, inte inser bristen, och förstår att ungdomseffekten mycket väl kan förklara merparten av nergången de senaste åren, är det synd. Det räcker ju t ex med att ca 2 procent av de födda 1957 (vid mätningen 39 år) skaffar sig en 3-årig eftergymnasial utbildning på äldre dar för att puckeln skall flyttas fram åtta år (om samtidigt inga födda 1949 gör detsamma). Och utbildningsprofilen hos 22-åringarna, som sista stapeln representerar, får väl framtiden utvisa. Har vi en nergång (antagligen) och hur stor är den (ingen aning?)? Utan en kompletterande åldersprofil på de som skaffar sig en eftergymnasial utbildning är kurvan, tyvärr, tämligen värdelös.

"LTH-lärare"

LÄS INSÄNDAREN

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03