LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Ökad tidskriftsservice

Lunds universitetsbibliotek har ingått ett avtal med Danmarks Tekniske Videncenter och Bibliotek (DTV) om tillgång till DTV:s omtalade elektroniska biblioteksservice. Forskare och studenter får elektronisk tillgång till ca 600.000 tidskriftsartiklar dygnet runt från sina arbetsstationer på universitet. Till en början är tjänsten inriktad på teknik och naturvetenskap men efterhand ska UB:s samtliga elektroniska tidskrifter inom alla ämnesområden anslutas till systemet. UB:s utvecklingsavdelning NetLab och DTV har ett mångårigt samarbete om utveckling av avancerad biblioteksservice. Avtalet innebär en ännu starkare grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03