LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Handskrifter på dator

Crafoordska stiftelsen har donerat 575 000 kr för digitalisering av ett 60-tal medeltida handskrifter i universitetsbibliotekets arkiv. Bland dessa finns Nordens äldsta handskrivna bok, Necrologium Lundense. Böckerna ska fotograferas av med en digitalkamera. Sidorna ska lagras i en dator och läggas ut på Internet. Digitalisering underlättar för forskningen. Man slipper slitage på de gamla böckerna, samtidigt som de blir tillgängliga för fler. Projektet beräknas starta nästa år. Donationen täcker kostnaderna för avfotografering.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03