LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Liten kompetensflykt

Trots att fler studenter vill studera utomlands söker de flesta sedan jobb i Sverige. Det visar en undersökning gjord av Högskoleverket, som motsäger bilden av en kompetensflykt från Sverige. Enligt undersökningen "Effekter av utlandsstudier" söker sex av tio svenska studenter som studerat utomlands enbart jobb i Sverige. Bara ett par, tre procent av varje årskull har bestämt sig för att jobba utomlands, och söker därför inget jobb alls i Sverige. Utlandsstudenterna är eftertraktade bland svenska företag och de flesta får jobb snabbt. Hela undersökningen finns på: http://www.hsv.se/publikationer/utlandsstudier.html

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03