LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Forskarskola i språk...

För att öka rekryteringen av forskarstuderande i engelska, tyska och franska satsar Riksbankens Jubileumsfond 60 miljoner kronor på en nationell forskarskola i dessa ämnen. Totalt 92 sökande har anmält sitt intresse och RJ har erbjudit 32 av de sökande finansiering av doktorandtjänst under fyra år. Forskarskolan startar i höst. 14 doktorandtjänster avser engelska, 11 franska och 7 tyska. Stockholms universitet har tilldelats 7 tjänster, Uppsala, Lunds och Göteborgs universitet 6 tjänster vardera, Umeå universitet 4, och universiteten i Karlstad, Linköping och Växjö vardera en tjänst.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03