LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

...och postdoc-tjänster

Riksbankens Jubileumsfond har avsatt 55 miljoner kronor för post-doktorala insatser inom humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap. 10 miljoner kr går till fem tidsbegränsade Torgny Segerstedt-forskartjänster, vilka utses av RJ, medan resterande 45 miljoner kr går till 45 tvååriga post-doktorala befattningar. Universiteten skall senast den 15 november 1999 ha utsett innehavarna, som ska vara födda 1960 eller senare och ha avlagt doktorsexamen efter 30 juni 1996. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

De fem Torgny Segerstedt-forskartjänsterna löper över fyra år, varav minst ett år vid ett utländskt universitet. Tjänsterna inrättas och utses i nationell konkurrens av RJ i samverkan med Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) och kommer att ha viss anknytning till Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS) i Uppsala.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03