LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Akademiker flyr inte

Under 90-talet har rörligheten över Sveriges gränser ökat, särskilt bland högskoleutbildade, visar en rapport av Migrationsgruppen, som bildats av Utbildningsdepartementet och Industriförbundet. Men det är en myt att de flyr Sverige - lika många flyttade hem igen.

Civilingenjörer, civilekonomer och sjuksköterskort var förra året de största grupperna som utvandrade respektive flyttade tillbaka till Sverige. Antalet högskoleutbildade födda i Sverige som flyttade ut ur landet och antalet som återvände till Sverige efter tidigare utvandring ökar i samma takt. Yngre i åldern 25-34 år flyttar mest. Under 998 var nettoutflödet av svenskfödda civilingenjörer och ekonomer vardera drygt 300. När det gäller högskoleutbildade födda utomlands ger rapporten ingen fullständig bild av in- och utflyttningen, p g a bristen på uppgifter om invandrares utbildningsbakgrund.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03