LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Konkurrenspengar

Konkurrensverket har delat ut drygt sex miljoner till svenska forskningsprojekt inom konkurrensområdet, därav cirka 4 miljoner kr till helt nya projekt. Till de nya hör Per Gunnar Edebalks, Socialhögskolan i Lund, projekt som ska utforska processeffekter till följd av entreprenaddrift inom äldreomsorgen.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03