LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Kandidat i omvårdnad

Sjuksköterskestudenter kommer framöver inte bara att ta sjuksköterskeexamen, utan får i normalfallet även en kandidatexamen i omvårdnad. Den nya kandidatexamen inrättades av rektor i början av juni och får på engelska examensbenämningen Bachelor of Science in Nursing.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03