LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Examensrätt dras in

För första gången har Högskoleverket dragit tillbaka en examensrätt. Det är Mitthögskolan som efter omfattande kvalitetsprövning av utbildningen förlorat rätten att utfärda magisterexamen i nationalekonomi.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03