LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Millennieprojekt stöds

Regeringen har anslagit 2,3 miljoner till Lunds universitet dels för att finansiera det fortsatta samarbetet mellan universitetet och Kulturen i Lund, dels för att stödja projekt i anslutning till millennieskiftet. 1,8 miljoner avsätts till samarbetsprojekt med Kulturen, 200.000 kr går till Teknopol AB för delfinansiering av Lundadagen 1999.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03