LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Nya perspektiv på evolutionen

Två av årets Crafoordpristagare gästar i år Lund. Det är George C Williams och John Maynard Smith. Den tredje pristagaren, 94-årige Ernst Mayr, kommer endast till Stockholm för prisutdeningen den 23 september.

Som framgår av en annons i detta nummer hålls Crafoordsymposiet i Lund den 21 september. Förutom pristagarna deltar bl a Richard Dawkins, mannen som myntat uttycket "den själviska genen" och lanserat den utmanande visionen av människan och andra organismer som ett slags överlevnadsmaskiner som finns till för genernas skull. Dawkins har också blivit känd profil i Storbritannien för sina populärvetenskapliga teve-program.

Crafoordpristagarna belönas för sina insatser att skapa en modern version av Darwins utvecklingslära. Mayr har bl a preciserat det biologiska artbegreppet, medan Smith och Williams intresserat sig för de processer som leder till att arter förändras eller ibland inte förändras.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03