LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Norsk forskningsproposition

Den norska regeringen har lagt fram en proposition kring forskningen. Huvudinriktningen är att Norge inom loppet av fem år skall ligga i nivå med genomsnittet av OECD-länderna i fråga om forskningens andel av BNP. För att öka forsk-ningskapaciteten föreslår regeringen att 150 forskartjänster inrättas under de närmaste åren.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03