LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Östasiencentrum ett gott exempel

Centrum för öst- och sydöstasienstudier har av tyska utbildningsdepartementet (BMBF) identifierats som ett utmärkt exempel på hur man med begränsade resurser skapar en forskningsmiljö som främjar kreativitet och produktivitet. Som ett led i en utredning med namnet "Foundations of Excellence in East Asian Studies" kommer en representant för departementet att besöka centrum den 14 september för att bl a lära sig hur man vid Lunds universitet går till väga för att stimulera forskare med Asien som verksamhetsfält till "academic excellence".

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03