LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Utvärdering av dansk forskarutbildning

Det danska forskningsministeriet har uppdragit åt Danmarks Forskningsråd att genomföra en utvärdering av den danska forskarutbildningen. Utvärderingen skall belysa den danska ordningen för forskarutbildning i ett internationellt perspektiv och då särskilt beakta kvalitetsaspekterna. Resultatet skall redovisas till ministeriet i början av år 2000.

Forskningsrådet har nu utfärdat direktiv för översynen och de finns tillgängliga på Internet under adress:
http:// www.fsk.dk/cgi-bin/doc-sho

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03