LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Pengar på Historiska

Under en månad från och med den 10 september pågår utställningen PENGAR på Historiska Muséet. Avsikten är att ge besökarna svar på en mängd frågor kring förhållandet till pengar - såväl historiskt som i ett framtidsperspektiv. Utställningen sponsras av Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Färs & Frosta Sparbank och Föreningssparbanken.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03