LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Ny genuskurs

Med start i höst inrättas en 60-poängskurs vid Kvinnovetenskapligt forum med rubriken "Kön, samhälle, vetenskap".

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03