LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

UB-nytt

DADS till Lund

I september öppnar Lunds UB en Digital ArtikelDatabasService, DADS, utvecklad vid Danmarks Tekniske Videncenter og Bibliotek.

DADS är en tjänst som ger en gemensam ingång till de elektroniska tidskrifterna vid universitetet. Det kommer att vara möjligt att såväl söka efter artiklar som bläddra i innehållet i universitetets licensierade tidskrifter.

DADS kommer att vid starten i september innehålla artiklar i elektronisk fulltext från ca 850 olika tidskrifter inom de tekniska, naturvetenskapliga och medicinska ämnesområdena från förlagen Springer, Academic Press, IEE/IEEE och Kluwer, de flesta från 1996/97 och framåt. Härtill kommer bibliografiska data och abstracts från ytterligare ca 900 tidskrifter från Elsevier, SIAM och MCB inom samma ämnesområden, samt tillgång till Inspec-databasen med referenser till ca 4200 tidskrifter och 2000 andra publikationer inom fysik, elektronik och data, och Swetscan-databasen med referenser till över 8000 tidskrifter inom tekniskt-naturvetenskapligt ämnesområde.

I DADS är det möjligt att söka efter artikeltitel, författare eller tidskriftstitel, och man kan kombinera olika begrepp för att specificera sin sökning. I sin personliga samling kan man spara funna artiklar och referenser eller länkar till tidskrifter man gärna återvänder till. De 20 senast gjorda sökningarna sparas också automatiskt så att man kan gå in och förnya en sökning eller ändra i en gjord sökning senare.

En artikel som inte finns i elektronisk fulltext i DADS kommer att kunna beställas via UB, antingen lokalt eller via fjärrlån från andra bibliotek. Beställningsfunktionen är från starten inte färdigutbyggd men kommer att förbättras så fort som möjligt

Innehållet kommer sedan att fortlöpande byggas ut till att omfatta andra ämnesområden. DADS kommer att nås från UB:s hemsida, under rubriken Service eller relevant ämnessida.

Okatalogiserat på nätet

Den 1998 på UB invigda databasen över okatalogiserad svensk periodica har nu gjorts tillgänglig även för externa användare. I ett samarbete mellan Netlab, LDC och Sektionen för okatalogiserat tryck har basen nu lagts ut på nätet samt en sök- och en beställningsfunktion utvecklats.

Databasen, Tove kallad, innehåller för närvarande 34.000 poster och uppdateras kontinuerligt. Tove är fullständigt unik i biblioteks- och forskningsvärlden. Inte ens Kungliga Biblioteket har något liknande. När Sektionen för okatalogiserat tryck, för närvarande stängd för låntagare, förhoppningsvis inom en snar framtid åter kan öppna, har ett viktigt steg tagits för att öka tillgängligheten av UB:s material.

Introduktion

Är LOLITA verkligen en databas?

Hur hittar jag de elektroniska tidskrifterna?

Var på biblioteket står databöckerna?

Har UB2 någon elektronisk frågelåda?

I början av terminen, när alla nya studenter strömmar till, kan köerna bli långa till Informations- och lånediskarna på UB2. Därför satsar UB2 på förbeställda rundvandringar tillsammans med introduktion till bibliotekets elektroniska tjänster i ett paket på 1 timme. Anmälan till: Avinash.Maini@lub.lu.se, tel: 24657 eller Yvonne.Hultman_Ozek@lub.lu.se, tel: 29239. Mer om UB2s kurser kan läsas på: http://www.lub.lu.se/kurs/UB2_start.html

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03