LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

EU-forskning i fokus

Vårens ansökningsomgångar

Universitetets forskare har varit flitiga med att söka EU-pengar under våren och i synnerhet har intresset varit stort för programmet Quality of Life. Nu börjar vi se resultatet av vårens ansökningar och flera projekt med deltagare från Lund - i några fall som koordinatorer - kontraktsförhandlas för närvarande. Som vanligt är blanketterna omfattande, men hjälp och anvisningar finns på vår hemsida. De forskare som har fått hjälp av Forskningsservice med att upprätta sin budget kan också söka projektplanerings- och koordinatorsbidrag (STINT-medel). Ansökningsblankett och anvisningar finns på adressen http://www.lu.se/intsek/EU/intra/stint/stint.html

Kommande omgångar

En viktig nyhet är att kommissionen beslutat flytta sista ansökningsdatum i programmet Quality of Life från den 4, 11 respektive 18 oktober till den 15 november 1999. Titta in på vår hemsida för mer information om denna och övriga deadlines. Det finns all anledning att påbörja förberedelserna för höstens ansökningsomgångar snarast. Forskningsservice bistår som vanligt med råd och anvisningar och förmedlar kostnadsfri rådgivning av EU-konsulten Gavin Thomson. Kontakta Magnus Edblad snarast för att boka tid för konsultation.

En intressant nyhet inom femte ramprogrammet är "Marie Curie Training sites". Välrenommerade forskargrupper kan söka bidrag från kommissionen för att ta emot europeiska (icke inhemska) doktorander som vill förlägga en del av sin forskarutbildning i gruppen. Kommissionen betalar doktorandstipendier på mellan 3 och 12 månader samt bidrar till kostnader för forskning och administration.

I det femte ramprogrammet finns en ny deltagarkategori - "assistant contractor". Denna får inte förväxlas med kategorin "associated contractor", som fanns i det fjärde ramprogrammet. Assistant contractor har sämre rättigheter i projektet, varför vi avråder universitetets forskare från att delta som assistant contractor. Den som trots allt påtar sig denna roll bör på ett tidigt stadium försöka öka sina rättigheter i projektet.

Det kan exempelvis ske genom ett konsortialavtal. Kvalificerad hjälp med konsortialavtal ges av universitetets juridiska enhet.

Det är viktigt att projektbudgeten är väl genomtänkt och korrekt beräknad redan på ansökningsstadiet. Kontakta gärna Åsa Daniel för att få hjälp med budgeten. Observera att:

- Lunds universitet deltar alltid enligt additional cost principen (AC).

- Maximalt tillåten overhead (vanligtvis 20%) skall alltid sökas!

- EU-ansökan skall undertecknas av prefekten.

Ny adress och ny medarbetare

Forskningsservice har nyligen flyttat till nya lokaler i Byrålogen. Sedan den förste augusti arbetar Caroline Hägerhäll inom Forskningsservice. Caroline kommer från SLU i Alnarp, där hon har forskat inom ämnet landskapsarkitektur med en miljöpsykologisk inriktning. Caroline kommer att arbeta med information och rådgivning inför ansökningar till såväl EU som inhemska forskningsfinansiärer.

Magnus Edblad, Forskningsservice
Telefon: 046-222 0349
E-post: Magnus.Edblad@intsek.lu.se
http://www.lu.se/intsek/EU/eu.html

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03