LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 7 1999

 

Personalutveckling

Sept-dec Kurs. "Att utbilda för framtiden". Pedagogisk specialkurs för forskarhandledare. Denna kurs riktar sig till dig som handleder forskarstuderande som vill få möjlighet att möta handledare från olika områden inom universitetet för att bearbeta frågor som rör forskarutbildningens pedagogik. Kursen omfattar 7 schemalagda heldagar kl 09.00-16.00 (16-17/9, 5-6 & 27/10, 17/11 samt 8/12) i UPC:s utbildningslokal, universitetshuset, Lund. Anmälningsblankett hittar du på: http://www.lu.se/upc/ Info Gunilla.Amnér@upc.lu.se

21/9 Seminarium. "Utvecklingssamtal - kan det va´nåt för oss?" Kl 09.00-12.00 i Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon, Lund. Arr Personalenheten/PeU. Info 046-2227151.

20-24/9 Kurs. "Tyska med suggestopedi". Deltagarna bör vara falska nybörjare, dvs sådana som läst tyska i skolan för länge sedan, men hunnit glömma det mesta. Kursen är avsedd för både lärare/forskare och administrativ personal. Kl 08.30-13.00 i UPC:s utbildningslokal i universitetshuset, Lund.. Ansökningsblankett finns på: http://www.lu.se/upc/ Info 046-2227152.

27/9-15/11 Kurs. "Röst och talteknik". En kurs för dig som av olika skäl upplever att du har problem med din röst i undervisningssammanhang. Alla kurstillfällen är på måndagar (27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 8/11 och 15/11). Info 046-2223169.

7-8/10 Kurs. "Utvecklingssamtal". Kursen vänder sig till personer med arbetsledande ställning - prefekter, dekaner, kansli- och enhetschefer, projektledare m fl. Plats: Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon. Arr Personalenheten/PeU. Anmälningsblankett finns på: http://www.lu.se/upc/PeU/kursindex.html. Info 046-2227151.

2-4/11 Kurs. Introduktionskurs för prefekter m fl. För prefekter, ställföreträdande prefekter och studierektorer inbjudes till höstens introduktionskurs, som omfattar 3 dagar under november månad. Vi ser det som en fördel om även institutionssekreterare kan delta tillsammans med prefekten och/eller ev övriga som kommer från institutionen. Kursledare är Lars Haikola och Essie Kjällquist. Kl 08.30-17.00 i Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon. Info 046-2227151.

11-15/11 Kurs. "Engelska I". Kursen vänder sig till all administrativ personal vid Lunds universitet. Kl 08.30-12.00 alla dagar. Anmälningsblankett finns på: http://www.lu.se/upc/PeU/forsta.sida.html. Info 046-2227501.

22-26/11 Kurs. "How to Teach in English". Kursen vänder sig till lärare som undervisar eller skall undervisa på engelska. Kursledare är Stefan Early. Kl 08.30-16.00 varje dag i UPC:s utbildningslokal i universitetshuset. Ansökningsblankett finns att hämta på: http://www.lu.se/upc/ eller Monika.Magnusson@upc.lu.se. Info 046-2227152.

November: Det finns platser kvar till utbildningarna Utvecklingssamtal, Introduktionskurs för prefekter mfl, Ekonomi för prefekter i nov. Inbjudan och anmälningsblankett hittar du på: http://www.lu.se/upc/PeU/forsta.sida.html. Du kan också kontakta Essie Kjällquist, 27151, för mera info.

Lunds universitet
webmaster@lu.se
1999-09-03